הקורס החדשני בשיטת מנוחה

שיעור ראשון

מה לא פעל עד כה?

מהי הטכניקה העומדת בבסיס השיטה החדשנית?

שיעור שני

לכל בעיה יש פתרון

מה סוד השיטה ואיך פועלת הלכה למעשה?

שיעור שלישי

לומדים ליישם

כיצד מיישמים את השיטה אצליכם בבית – דוגמאות מחיי היומיום

ספרים לעידוד הקריאה